Anh Là Người Xấu

Tác giả: Thái Vũ

Ca sĩ: Thái Vũ

Anh không tốt đẹp như em thấy đâu. Có rất nhiều chuyện Anh giấu từ bấy lâu. Như việc Anh thức dậy vào lúc sáng sớm. Làm điểm tâm sáng nếu ta lấy nhau. Anh không lớn tiếng ở nơi đông người. Anh không trông chờ vào chuyện.

Ô Hay

Tác giả: La Tuấn Dzũng & T.K.Thiện Hữu

Ca sĩ: Thái Vũ

Ô hay thong thả cuộc đời. Ngàn muôn thử thách dạo chơi vẫn còn. Lãng du ở tận đầu non. Bước thêm nữa bước sắt son tâm hồng. Dẫu sao vẫn trọn cõi lòng. Tịnh thanh như thể thiên đồng pháp thân. Trong ngần diệu thể thường.

danh sách bài hát của ca sĩ Thái Vũ