Lý Con Cóc

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Trung Hậu & Hữu Thọ

Cóc chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu. Chàng Hiu nó bèn đi hỏi, nhái lắc đầu nàng lại chẳng ưng. Lắc đầu hổng ưng! Con Ếch ngồi ở sau lưng. Nó kêu là kêu cái "Ẹo!" Cái "Ẹo"! Biểu ưng, cái ưng cho rồi ! Cái ưng cho rồi.

danh sách bài hát của ca sĩ Trung Hậu & Hữu Thọ