Góc Khuất

Tác giả: Trương Lê Sơn

Ca sĩ: Ban Gia (TkUSB + MIBOX Analog Out + X32 Link Stereo + D1965)

Ca sĩ khác: Đàm Vĩnh Hưng; Đàm Vĩnh Hưng (Remix)

Thế giới nơi em thuộc về là một góc khuất cho anh đợi chờ. Thế giới nơi em thuộc về chỉ của riêng em. Chuốc lấy bao nhiêu hận sầu mà vẫn cứ mong em quay đầu. Chẳng lẽ yêu thương anh đây không thay đổi được em ? Nước mắt cho.

danh sách bài hát của ca sĩ Ban Gia