Nghìn Trùng Xa Cách

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Minh Chương

Ca sĩ khác: Quang Dũng; Đức Tuấn; Như Mai; Thanh Lan (trước 75); Khánh Hà; Quỳnh Giao; Tấn Minh; Thu Minh & Khánh Du; Vũ Vân; Mỹ Linh; Kim Anh; Lệ Thu; Diễm Liên; Khánh Ly; Ý Lan; NguoiDepDiamond; Thu Phương; Nguyễn Hồng Nhung; Thái Thanh; Thái Hiền; Duy Quang; Duy Trác; Thanh Mai; Họa Mi; Phương Khanh; Lê Dung; Anh Ngọc; Hoài Hương; Bằng Kiều & Đình Bảo & Thiên Tôn; Ý Lan & Khánh Hà; Khánh Loan; Hồ Việt Trung & Bảo Nhi

Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ. Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu. Sẽ có chẳng nhiều đớn đau. Nối gót.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Chương