Chuông Ngân Vang (Jingle Bells)

Tác giả: Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện

Ca sỹ thể hiện: Phương Thanh; The Men; Hằng Nga

Mừng ngày chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười. Hoà bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày giáng sinh an hoà, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát.