Đêm Nguyện Cầu

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ

Ca sĩ: Tăng Nhật Tuệ & Tăng Ngân Hà

Nhớ anh đêm từng đêm em mơ em mơ. Vắng anh đêm từng đêm em mong em chờ. Thiếu anh đêm từng đêm ngồi buồn vu vơ. Vì em đã biết yêu. Cùng anh biển ngân nga. Nhẹ đôi bàn chân con sóng tràn vẫn vỗ về trong anh. Và lại nhớ.

Đom Đóm Đêm

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ

Ca sĩ: Tăng Nhật Tuệ & Tăng Ngân Hà

Ca sĩ khác: Tăng Nhật Tuệ

Hát hãy hát những sinh linh đơn côi. Tay trong tay cháy lên trong đêm nay. Cháy hết những cõi tâm linh vô biên. Đốt hết những đớn đau bao thương tâm. Thoát hết những ám u đêm phiêu du. Đón nắng mới xoá tan đêm âm u. Hát.

danh sách bài hát của ca sĩ Tăng Ngân Hà