Dòng Sông Quê Em

Tác giả: Trương Quang Lục

Ca sĩ: Thùy Dương & Vũ Thanh

Ca sĩ khác: Lệ Thủy & Tuấn Vương

Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về xóm nhỏ. Nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp bóng trăng ngà. Nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ. Vàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông. Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Thanh