Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Tác giả: Trương Lê Sơn

Ca sĩ: Thanh Nhã

Khi khó khăn con cần Ngài. Con tìm về vầng đá chở che. Khi khó khăn con cần Ngài. Lại quỳ cầu khẩn Chúa ôi. Khi trái ngang hay hoạn nạn. Khi khổ đau trong tình người. Con tìm về tình Chúa bao la. Con quay về dưới bóng.

danh sách bài hát của ca sĩ Thanh Nhã