Hương Mía Tình Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hà My & Anh Quân Bolero

Con cá dưới sông anh ngồi anh tặc lưỡi, không biết chừng nào anh mới cưới được em. Chiều qua sông thấy dáng em chèo, thấy em phận nghèo bán mía mà thương anh. Xa cách mấy năm anh về nơi bến cũ, cô Út chèo xuồng đi bán mía.

Hương Mía Tình Em

Tác giả: Lê Hồng Phúc

Ca sĩ: Hà My & Anh Quân Bolero

Con cá dưới sông anh ngồi anh tắc lưỡi. Không biết chừng nào anh mới cưới được em. Chiều qua sông thấy dáng em chèo. Thấy em phận nghèo bán mía mà thương anh. Xa cách mấy năm anh về nơi bến cũ. Cô Út chèo xuồng đi bán mía.

danh sách bài hát của ca sĩ Anh Quân Bolero