Thương Em Điệu Lý Tình Quê

Tác giả: Lê Hồng Phúc

Ca sỹ thể hiện: Lưu Ánh Loan

Trên bến sông năm nào. Con đò xưa nhớ mong ai về. Cô Út đi theo chồng. Bỏ lại anh Hai Lúa miền Tây. Câu hò điệu lý còn đây. Ai trách ai sao nỡ vô tình. Thương tiếc bông lục bình. Buồn trôi, trôi mãi về đâu. Em sống nơi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc