Cao Tiệm Ly Tiển Kinh Kha

Tác giả: Viễn Châu & Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Bạch Long Nhi - Minh Nhựt & Thiên Hùng

Kinh Kha : Nghe tiếng trúc với cung sầu nức nở. Trời vào thu sương khói phủ lê thê. Những âm ba theo hơi gió vọng về. Có phải lời tống biệt của Cao Tiệm Ly hiền hữu? Cao Tiệm Ly : Kinh Kha bạn, quán lạnh từ đây vắng.

danh sách bài hát của ca sĩ Bạch Long Nhi - Minh Nhựt & Thiên Hùng