Không Đổi Thay

Tác giả: Đỗ Hiếu

Ca sĩ: Hồ Vĩnh Khoa & Ngọc Quyên

Lời bài hát Không Đổi Thay. 1. Em quay mặt đi, buông câu biệt ly. Anh chẳng còn trông mong nữa đâu. (Thôi ta đừng u sầu). Cho anh bình yên, cho anh thời gian. Không bên cạnh nhau không đớn đau. (Hãy quên đi những môi hôn đậm.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Quyên