Lỗi Tại Mưa

Tác giả: Vicky Nhung

Ca sĩ: Icky Nhung

Mưa đêm nay như xé tan tâm hồn. Mưa đêm nay như nhắc cho tôi rằng. Ai đã mãi xa rời tôi. Mưa đâu hay người đã bên ai rồi. Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn vì. Tôi sẽ mãi xa rời ai? Ngày mình còn bên nhau anh nói sẽ mãi yêu.

danh sách bài hát của ca sĩ Icky Nhung