Mất Em Anh Mất Cả Thế Giới

Tác giả: Trần Nghiệp Hoàng

Ca sĩ: Khôi Vỹ

Anh bơ vơ, lặng lẽ bước đi một mình. Vì ngày hôm nay, em đã xa rồi. Cánh hoa yêu thương mình trao, đã héo úa lìa cành. Ngày sau, chẳng biết sẽ đi về đâu. Những phút ấm áp, cùng nhau bước đi trong mưa. Giờ tình/ phai theo.

danh sách bài hát của ca sĩ Khôi Vỹ