Sửu Nhi

Tác giả: Lik'Pi

Ca sĩ: Papyxu Tường & Lik'Pi & Tis Nguyễn

Mở đầu câu chuyện, mời các bạn đến 1 thế giới. Ở nơi đó không có nổi buồn, và nó chỉ có những trò chơi. Từ trò nhỏ đến những trò lớn nói về trò nào tui cũng biết. Chọc phá người khác điều đó với tui quá là tuyệt. Tui rất là.

danh sách bài hát của ca sĩ Tis Nguyễn