Đi Tìm Chúa Tôi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Don Hồ & Kenny Thái & Phùng Ý Nhi

Ca sĩ khác: Don Hồ; Hồ Quỳnh Hương; Nguyễn Hồng Ân

Này một hài nhi vừa sinh ra đời. Hãy đến mau kính dâng lạy người. Cùng báo tin vui cho muôn người. Chung lời thiên thần hát ca. Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng cao. An bình trần thế ngay lành. Hang lừa tối tăm trong.

Không Thể Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Phùng Ý Nhi

Sao buồn chi anh, mai cách xa thật rồi xin đừng ghẹn ngào vì tôi người biết không người ơi tôi không thể yêu anh vì tôi có một mối tình, nơi quê nhà thuở nào ngây thơ, hai đứa vẫn mộng mơ sao trời chứng giám đôi lứa là của

danh sách bài hát của ca sĩ Phùng Ý Nhi