Dumb Blonde

Tác giả: Avril Lavigne & Nicki Minaj & Mitch Allan; Bonnie McKee

Ca sỹ thể hiện: Avril Lavigne; Nicki Minaj

Young Money. I ain't no dumb blonde. I ain't no stupid Barbie doll. I got my game on. Watch me, watch me, watch me prove you wrong. Well, there.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mitch Allan; Bonnie McKee