Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Tiên Nữ Lang Thang & Hoài Sang

Ca sĩ khác: Bạch Long Nhi & Thiên Hùng

Nữ : Thơ : Tiếng trúc u hoài quá thiết tha. Ngưu Lang Chức Nữ cách Ngân Hà. Đường tơ đứt đoạn sầu khung cửi. Đợi bắt Ô kiều lệ nhỏ sa …. Nam : Chức Nữ … Chức Nữ ơi, dầu thân ta phải chịu trăm cay ngàn đắng, nhưng ta quyết.

danh sách bài hát của ca sĩ Tiên Nữ Lang Thang & Hoài Sang