Bức Hoạ Tình Nhân

Tác giả: Phan An

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan

Em nhàn ngồi chải tóc bên song. Một con én kêu như rót vào lòng. Bên phòng nhỏ đàn anh vang vọng. Trong chiều gió từng tiếng tơ rung. Em ngồi đây để tóc tung bay. Lòng theo áng mây trôi đến phương nào. Cánh môi đào dìu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phan An