Trà Đá

Tác giả: Salty Crew & Zuy & Sony Tran

Ca sĩ: Salty Crew & Zuy & Sony Tran

Cho tôi xin 1 ly trà đá. Thật nhiều đá 1 ly thật nhiều đá. Thật nhiều đá. Ở ngoài đường mà chẳng vướng bụi đường. Mọi ng thì chỉ nghĩ nó tầm thường. Oh nhưng cho câu chuyện thêm lâu. Tâm tư quyện lên nhau. Khi ta mới.

danh sách bài hát của ca sĩ Salty Crew