Sáng Mắt Chưa Cô Vy

Tác giả: Mew Amazing

Ca sĩ: Trúc Nhân & CHipu & Châu Bùi

Không ngờ sau thời gian im hơi. Thì nay Cô Vy lại đến. Ở trong chúng ta lặng lẽ tiến ra. Mà chẳng hề có một tiếng nói gì. Bất ngờ! Dặn nhau giữ gìn không gian quanh ta. Đừng cho Cô Vy tiến xa. Ta cùng chung quyết tâm. Từ.

danh sách bài hát của ca sĩ CHipu