Đừng Buồn Khi Không Có Anh

Tác giả: Đức Thịnh

Ca sĩ: : Đức Thịnh

Người hỡi xin em không buồn nữa. Dù biết em đã xa rồi kỷ niệm. Cuộc đời phía trước ôi sao quá dài. Nước mắt xin cho anh lau đi. Nhìn mắt yêu sao buồn thế. Từng khó khăn kia xin sẻ chia. Người đừng níu kéo chi thêm buồn. Dẫu.

danh sách bài hát của ca sĩ : Đức Thịnh