Thập Tam Muội

Tác giả: Huỳnh James & Pjnboys

Ca sĩ: Huỳnh James & Pjnboys

Sương gió bu đời ta, kẽm gai nó quấn đầy mình, anh em ta luôn kề vai, sống đúng chất giống như cái tình. Nhiều lúc khốn khó có mấy thằng chó nó bung nó chạy. Phước lớn mạng lớn xém chết biết bao nhiêu lần. Phận nữ giới.

danh sách bài hát của ca sĩ Huỳnh James & Pjnboys