Hoàng Tử (Prince)

Tác giả: Chris Ngo

Ca sĩ: Chris Ngo

Em mau lưu vào số phone chữ V ngã về phía số ba. Để tượng trưng cho hai chúng ta là một đôi không thế cách xa. Gửi cho tất cả người thứ ba là tốt nhất hãy nên tránh xa ra vì. You are my bae. And i am your boo. Anh là Chris.

danh sách bài hát của ca sĩ Chris Ngo