Yêu Không Cần Hứa

Tác giả: Vương Anh Tú

Ca sĩ: Vương Anh Tú & Hoàng Anh Tùng

Đôi khi trong lòng anh. Cứ thấy em đi bên cạnh mà lòng hạnh phúc lắm. Bởi vì anh biết,ở ngoài kia có biết bao người hơn anh em vẫn nắm tay anh mà.. Rồi vài lần em cứ hỏi là. Mình là người yêu cuối chưa hay còn yêu thêm.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Anh Tùng