Trên Sông Lô

Tác giả: Phan Huỳnh Điểu

Ngày xưa Bạch Đằng Giang đã ghi bao chiến công anh dũng. Trải qua bao năm tháng nước xanh còn nhuốm máu quân thù. Ngày nay trên sông Lô thề noi theo gương xưa trong sáng. Bao chiến binh Việt Nam súng gươm diệt tan lũ sài.

Tương Tư Chiều

Tác giả: Phan Huỳnh Điểu

Ca sỹ thể hiện: Cao Minh

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm. Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh. Anh nhớ tiếng anh nhớ hình anh nhớ ảnh. Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi. Anh.

4 Pages<1234
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu