Là Em Đó

Tác giả: Tây Giang

Ca sĩ: Tây Giang & FREAK

Một mình anh nơi đây chờ em. Mang bao khao khát đêm dài. Có hay lòng anh thao thức chỉ vì nhớ em. Và bài hát anh chưa đặt tên. Khi cô đơn vây kín. Babie I just wanna say love you. I Just wanna say miss you. Đến đây gần.

danh sách bài hát của ca sĩ FREAK