Là Tất Cả Hoặc Đừng Là Gì Cả

Tác giả: Huỳnh Quốc Huy

Ca sĩ: Tăng Phúc & Tùng Nguyễn

Rồi những năm tháng ta bên nhau cũng hóa tro tàn. Còn yêu nhiều lắm sao riêng ta ôm hết bẽ bàng. Lần cuối cùng đó, không ai nói với ai thời gian lặng yên rồi trôi vô tình thế thôi. Người bỏ đi cùng những ngu ngơ ta xây đắp.

danh sách bài hát của ca sĩ Tùng Nguyễn