Đừng Kể Ai Nghe

Tác giả: D.Blue & 1nG

Ca sĩ: D.Blue & 1nG

Nói anh nghe .. điều gì lại khiến em khóc vào lúc này. Có phải em lại gặp tồi tệ không ai bên cạnh để dãi bày. Anh cứ nghĩ em đã ổn hơn từ khi gặp nhau cuộc hẹn cuối. Để rồi lại là những tổi thương khiến em giờ.

danh sách bài hát của ca sĩ 1nG