Những Năm Tháng Ấy

Tác giả: Khói

Ca sĩ: Khói & Tùng TeA

Anh tưởng chừng, mới đây thôi mà mọi thứ đã qua nhanh thật. Vì cuộc sống cóphải không??? Sao em chả như lần đầu anh gặp. Là tháng ngày môi hồng thơ ngây, anh ôm em khi trời trở gió. Rồi mãi chìm với đời ngược xuôi, chả còn.

danh sách bài hát của ca sĩ Tùng TeA