Ngày Nào

Tác giả: Pink Frog

Ca sĩ: Pink Frog

Ngày nào cho em thanh xuân chôn sau mắt biếc. Ngày nào cho tôi thanh xuân chôn sau nuối tiếc. Ngày nào cho nhau cơn mơ yêu đương sớm tối. Ngày nào cho nhau quanh co hoang mang khắp lối. Người tìm sao không thấy nhau giữa.

Ngày Nào

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Pink Frog

Ngày nào cho em thanh xuân chôn sau mắt biếc. Ngày nào cho tôi thanh xuân chôn sau nuối tiếc. Ngày nào cho nhau cơn mơ yêu đương sớm tối. Ngày nào cho nhau quanh co hoang mang khắp lối. Người tìm sao không thấy nhau giữa.

danh sách bài hát của ca sĩ Pink Frog