Ngày Nào

Tác giả: Pink Frog

Ca sỹ thể hiện: Pink Frog

Ngày nào cho em thanh xuân chôn sau mắt biếc. Ngày nào cho tôi thanh xuân chôn sau nuối tiếc. Ngày nào cho nhau cơn mơ yêu đương sớm tối. Ngày nào cho nhau quanh co hoang mang khắp lối. Người tìm sao không thấy nhau giữa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Pink Frog