The World Is Ours

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đinh Hương & David Correy

Run like you're born to fly. Live like you'll never die. Chắp cánh ước mơ tìm thấy. Khi ta nắm lấy trong tầm tay. We are drawn by the rhythms. That beat through our hearts. Khi chúng ta đến gần với nhau. Cùng thắp (sáng).

danh sách bài hát của ca sĩ David Correy