Không Thể 2

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đạt Mus

Intro. Vẫn là sai chưa từng đúng ! Khi cố giữ cuộc tình này. Vẫn là yêu nhưng gián tiếp ! Bằng một cách chỉ mình thấy. Sẽ không hay ! Nếu lời ca vẫn lạnh buốt như đông về. Cảm xúc ta ! " Ngập Tim Em " , nhưng thực tế vẫn.

danh sách bài hát của ca sĩ Đạt Mus