Ú Òa

Tác giả: Leo

Ca sĩ: Leo & Kayz

Chỉ mình tôi và tôi ngày đang dần trôi. Đã qua bao nhiêu năm chưa một lần chạm môi em. Muốn hỏi: Ông trời ơi, ông đâu rồi? Sao mà ông lại bất công với tôi vậy hả ông ơi? Ông ơi ông ơi là ông ơi ông trời ơi. Người ta.

danh sách bài hát của ca sĩ Kayz