Lỗi Lầm Nơi Con

Tác giả: Duy Anh

Ca sĩ: Trần Chí Trung

Cuộc sống quê nghèo bao khó khăn. Mẹ cha mòn mỏi từng canh dài. Lệ đắng âm thầm đêm thức trắng, cố mong con được vui. Chẳng thua đám bạn cùng lứa. Dành hết cơm gạo nuôi chúng con. Chỉ mong ngày tháng được nên người. Vậy.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Chí Trung