Chiếc Áo Tắm (Dot Bikini) (Yellow Bikini)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Tara Thu

Ca sĩ khác: Kiều Nga

She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the water. She was afraid that somebody would see. Two three four tell the people what she wore. It was a itsy.

danh sách bài hát của ca sĩ Tara Thu