Đơn Phương Có Buồn Không?

Tác giả: Tăng Duy Tân

Ca sĩ: Isan; Isan (beat)

Chiều hôm ấy, em lau nước mắt rơi. Dưới con mưa, anh ta đi mất rồi. Thấy em khóc lòng anh đau gấp trăm lần, mà con tim chẳng thể gần, để vơi đi nhạt nhoà mắt em... Vì em, con tim anh đánh rơi, thế nhưng anh đôi môi.

danh sách bài hát của ca sĩ Isan