Trở Về Cát Bụi (Về Với Cát Bụi)

Tác giả: Minh Kỳ

Ca sĩ: Lê Thanh Huyền Trân

Ca sĩ khác: Lê Sang; Trường Vũ; Vũ Khanh; Quốc Đại; Kỳ Anh; Tuấn Đức; Chung Tử Lưu; Elvis Phương (trước 75); Hợp Ca Asia; Mạnh Quỳnh & Mạnh Đình; Thế Sơn; Chế Thanh; Thái Châu; Xin Dấu Tên. (Chơi live với X32); Hùng Mập; Mạnh Quỳnh; Hoàng Vĩnh Nam; Đình Phước; Vũ Hoàng; Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Hoàng Đệ; Hồ Quang Lộc

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn Trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông Trời sẽ trao.

danh sách bài hát của ca sĩ Lê Thanh Huyền Trân