Tình Mình Như Giá Diêm (Le Prix Des Allumettes)

Tác giả: Nhạc Ngoại (Pháp) [Lời Việt: Nguyễn Duy Biên]

Ca sĩ: Vũ Xuân Hùng & Thế Dung (trước 75)

Ca sĩ khác: Kiều Nga & Jo Marcel

Nhân gian như bóng mây trôi nhanh theo gió đâu riêng chờ chúng ta. Bao xuân hồng lướt qua tim thơ ngây quá ta đâu hiểu biết chi. Như bao nhiêu thế nhân anh luôn suy nghĩ ra sao ngày sau. Nhưng ơn đời vẫn xanh ôi chao sung.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Xuân Hùng