Choido

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Wxrdie & RPT MCK

MCK:. Tao phải chơi đồ. Chơi đồ để tăng sức đề kháng. Mới chơi 1 tí mà đã bay từ bia hơi phố vọng trôi ngay về láng. Tao phải chơi đồ. Chơi đồ để tăng sức đề kháng. Mới chơi 1 tí mà đã bay từ bia hơi phố vọng trôi ngay về.

Thủ Đô Cypher

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: RPT MCK & Orijinn & RzMa$ & Low G

Hà Nội thứ 7 phải lên đồ. Đi xem dân tổ vỉa bên hồ. Người chơi hệ phóng mình xăm trổ. Đang đua bị chốt bế lên đồn. Anh lượn 1 vòng hết phố cổ qua Mã Mây. Thằng homies anh trên phố đang hustle với mấy gã Tây. No limit.

danh sách bài hát của ca sĩ RPT MCK