Chỉ Một Đêm Nữa Thôi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Tlinh & RPT MCK

Chỉ một đêm nữa thôi. Chỉ một đêm nữa thôi. Chỉ một đêm nữa thôi (Louder, Louder). Chỉ một đêm nữa thôi. Lướt đi hơi nhanh. Trên con xe không phanh. Đôi khi lòng mình lẻ loi. M thanh vang lên ngay ở trong tai nghe. Và tình.

Chỉ Một Đêm Nữa Thôi

Tác giả: Nghiêm Vũ Hoàng Long

Ca sĩ: RPT MCK

(Yeah). Yeah, way. Đây là cái demo mà, mà mình đã hứa với các bạn nhưng mà mình chưa bao giờ release. Yeah, way (eh). Chỉ một đêm nữa thôi. Chỉ một đêm nữa thôi. Chỉ một đêm nữa thôi. (Louder, louder). Chỉ một đêm nữa.

Choido

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Wxrdie & RPT MCK

MCK:. Tao phải chơi đồ. Chơi đồ để tăng sức đề kháng. Mới chơi 1 tí mà đã bay từ bia hơi phố vọng trôi ngay về láng. Tao phải chơi đồ. Chơi đồ để tăng sức đề kháng. Mới chơi 1 tí mà đã bay từ bia hơi phố vọng trôi ngay về.

Thủ Đô Cypher

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: RPT MCK & Orijinn & RzMa$ & Low G

Hà Nội thứ 7 phải lên đồ. Đi xem dân tổ vỉa bên hồ. Người chơi hệ phóng mình xăm trổ. Đang đua bị chốt bế lên đồn. Anh lượn 1 vòng hết phố cổ qua Mã Mây. Thằng homies anh trên phố đang hustle với mấy gã Tây. No limit.

danh sách bài hát của ca sĩ RPT MCK