Lạy Phật Con Về (Lạy Phật Con Đã Trở Về)

Tác giả: Phạm Mạnh Cương

Ca sĩ: Thanh Mỹ

Ca sĩ khác: Hương Lan; Tân Nhàn; Hà Thanh; Gia Huy & Y Phương; Hà Thanh & Tuyết Hằng & Tuyết Mai (trước 75)

Lạy Phật con xin sám hối. Con đã quay về Đài Sen. Lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần Ánh Dương. Con đã thấy kiếp chúng sinh. Khổ đau trong muôn lỗi lầm. Hoà với nước mắt ưu sầu. Trọn đời sống kiếp thương.

danh sách bài hát của ca sĩ Thanh Mỹ