Chờ Em Nơi Thềm Trăng (Chờ Anh Nơi Thềm Trăng)

Tác giả: Quốc Bảo

Ca sĩ: Hòa T. Trần

Ca sĩ khác: Hồng Nhung; Trần Thu Hà; Quang Dũng

Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh. Bao lần buồn phiền nằm đếm canh. Bao vòng tay ôm siết vẫn xa nhau nghìn xanh. Xin một lần về từ núi cao. Đem cuộc đời dài ngồi hát ca. Chờ em qua trong tiếng trần gian như hôm nào.

Độc Thoại

Tác giả: Quốc Bảo

Ca sĩ: Hòa T. Trần

Ca sĩ khác: Phạm Hoài Nam; Phạm Hoài Nam (Acoustic Version); Lương Viết Quang

Thì em cũng có đôi lần. Cần riêng anh đấy thôi. Dù em như đám mây vàng vội vã. Gặp nhau bên nắng chân ngày. Tàn nhanh ôi quá nhanh. Mới đây mà ra đêm thâu. Có lúc nào anh thôi chờ trông. Có cách nào đem em gần nữa. Có bóng.

Tình Trầm

Tác giả: Quốc Bảo

Ca sĩ: Hòa T. Trần

Ca sĩ khác: Ngọc Anh & Xuân Khôi (beat)

Xin em xin thật khẽ bàn tay, bàn tay nhẹ êm nhẹ êm như trăm lời ru. Ta xin em xin một dấu môi xinh. Lướt trên vai ôi đôi vai mòn. Để trong mưa sẽ đơm hoa trong mưa sẽ đơm hoa. Xin vùng đêm tóc. Mùa đông dài hong phố.

danh sách bài hát của ca sĩ Hòa T. Trần