Bao Giờ Anh Trở Lại (Bao Giờ Em Trở Lại)

Tác giả: Hoàng Trung Thông

Các anh đi ngày ấy đã xa rồi. Xóm làng tôi còn nhớ mãi. Các anh đi Bao giờ trở lại? Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong. Làng tôi nghèo nho nhỏ bên sông, gió bắc lạnh lùng thổi vào mái rạ. Làng tôi nghèo gió mưa tơi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Trung Thông