Người Em Cố Đô

Tác giả: Đaa

Ca sĩ: Rum & Đaa

Ngẩn ngơ từ khi còn chân đất. Nằm mơ dòng thư tình ai cất. Ngậm ngùi khúc ca dao. Thương em anh xem. Ngàn mây làm cánh diều trông ngóng. Hồn say từ khi cài khăn đóng. Mẹ cha vun vén cho đôi tình nhân một ngày tương.

danh sách bài hát của ca sĩ Đaa