Mai Vẫn Còn Xuân

Tác giả: Bảo Thu

Ca sĩ: Thanh Thúy & Minh Khoa

Ca sĩ khác: Mạnh Quỳnh; Cao Thanh; Hương Lan (trước 75); Phương Dung (VN); Yến Khoa

Trên giàn thiên lý bóng Xuân sang. Mai đón mừng Xuân nở cánh vàng. Cúc Lan giã từ giá rét đơn côi. Chờ Xuân từ muôn lối bước về tô thắm vành môi. Khi tình đôi lứa cách đôi nơi. Nghe pháo mừng Xuân lòng nhuốm buồn. Vấn.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Khoa