Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Ngọc Ánh & Chế Phi

Ca sĩ khác: Đình Văn & Tài Linh; Cẩm Ly & Kim Tử Long; Trần Thư & Diễm Sơn; Tài Linh - Mộng Na & Kim Tử Long - Sỹ Ben; Cẩm Ly & Vân Quang Long; Tâm Đoan & Tiến Dũng; NguoiDepDiamond & Tinhca_vietnam

Chia tay xa nhau từ đây, chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rộng lời theo tháng năm thời gian. Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói. Nếu ta chia tay chẳng vấn vương lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, anh ơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Chế Phi