Vũ Khí Chơn Tâm

Tác giả: Nguyên Thông

Một cành hoa sớm nở chiều tàn. Một nàng tiên giáng đẹp trần gian. Rồi một ngày để lại một nắm xương tàn. Ôi vô thường chấp tướng làm chi. Muôn vật trên đời sanh diệt không thôi. Gieo khổ cho người tâm vọng xa xôi. Ta cùng.

Từ Đàm Quê Hương Tôi

Tác giả: Nguyên Thông

Ca sỹ thể hiện: Hương Mơ; Bảo Yến; Quốc Đại; Vân Khánh; Hà Thanh; Thu Hiền; Hạ Vy; Hương Lan; Diệu Hiền; Quang Lê; Phúc Béo; Như Thủy

Quê hương tôi miền Trung. Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm. Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. Qua bao dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn. Quê hương tôi.

Tìm Đâu Xa

Tác giả: Nguyên Thông

Phật ở đâu xa, Phật ở trong lòng ta. Phật ở đâu xa, Phật ở trong lòng ta. Chớ tìm đâu xa, chớ tìm đâu xa, lòng hãy lắng không vương vấn niệm nào, ta thấy liền Phật hiện trong ta. Đời biến khổ đau vì tâm sinh u ám u.

Tâm Bệnh

Tác giả: Nguyên Thông

Bạn Tâm ơi, sao quá vọng rồi? Bạn Tâm ơi, sao quá rong chơi? Anh bôn ba gom góp mê lầm, đưa vào đời vui khổ đắng cay. Lòng anh luôn vương vấn não phiền, nhiều khi tâm anh muốn quên đi, nhưng không sao vơi hết ưu.

Mừng Ngày Đản Sanh

Tác giả: Nguyên Thông

Trời là trời rạng đông tươi sáng tươi sáng rằm tháng tư. Đức Đức Phật Thích Ca ra đời. Đem chuyện lành an vui muôn loài. Ngàn điệu nhạc thần tiên dồn lên. Hùng vang chào đón tưng bừng. Tim muôn loài như trăng trăng.

Mong Tỉnh Ngộ

Tác giả: Nguyên Thông

Tâm tư con người buồn buồn, vui vui, thương thương nhớ nhớ, tham sân không ngừng chỉ vì giấc mơ tạo nhiều đổ vỡ mua vui cho mình. Xưng danh anh hùng, ngã mạn kiêu căng, gây nên chém giết liên miên không ngừng, vọng tưởng.

Hãy Tự Giác

Tác giả: Nguyên Thông

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức năm tướng giặc trong người. Đang chuẩn bị tấn công, hãy tự giác đề phòng. Mỗi niệm là địch quân, buông xả địch tan liền. Cứ vậy làm chớ quên, tâm sẽ hết buồn phiền. Rồi một ngày, một giờ, một.

Giòng Sinh Diệt

Tác giả: Nguyên Thông

Thân tâm ta một giòng sinh diệt, tâm suy tư tạo thành nên nghiệp, tâm như mây lao xao trước gió, tâm không lặng làm người khổ đau. Thân tâm ta một giòng sinh diệt, tâm suy tư tạo thành nên nghiệp, tâm như mây.

Giả Hợp

Tác giả: Nguyên Thông

Đất, nước, gió, lửa giả hợp tạo nên mình, si mê không biết, ngã mạn lòng kiêu căng, nâng niu thân mình tạo nên bao sóng gió, thân tâm điên đảo lòng mình đầy âu lo! Thương thân chấp nhận thọ tưởng hành thức này,

Đời Sáng Đức Phật

Tác giả: Nguyên Thông

Đức Phật Thích Ca Tất Đạt Đa. Thái tử con vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ. Thời còn niên thiếu tuy đời. Ngài sung sướng sống trên nhung lụa. Nhưng lòng Ngài thông cảm. Thấy đau thương sầu khắp muôn phương. Quyết chí dứt.

2 Pages12>