Năm 17 Tuổi (Năm Mười Bảy Tuổi)

Tác giả: Linh Ngân

Ca sĩ: Ngọc Bảo Vy

Ca sĩ khác: Tài Linh; Yến Khoa; Khả Tú; Giao Linh; Hồng Trúc; Giáng Thu (trước 75); Trường Vũ; Quỳnh Dung; Thanh Thanh; Yên Vy; Nguyệt Thanh; Hạ Vy; Phi Nhung; Mộng Thi; Mysecret

Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng. Ngờ đâu sớm để tang chồng. Trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lở làng. Ba chìm bảy nổi một chuyến sang.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Bảo Vy